Tu Lab Members

Principal Investigator
Benjamin P. Tu  [CV »]
Super Techs
Ben Sutter
Yun Wang
Abby Plec
Graduate Students
Chien-Der Lee
Jun Chen
Yu-San Yang
Annie Zhang
Postdoctoral Fellows
Gerry Huang
Paul Dutchak
Cunqi Ye
Kuanqing Liu
Alums
Xi Wu
Sok Kim
Ling Cai
Gunes Bender
Sunil Laxman
Salma Kaochar
Lei Shi

Jessica Liu
Nadica Stoilova
Jen Liu
Linda Ye
Matthew Cline
Claire Klimko
Alice Chiang
Neal Liang
Heather McGilvery

[back to top ˆ]