Tu Lab Members

Principal Investigator

Benjamin P. Tu  [CV »]

Super Techs

 • Ben Sutter

  Ben Sutter

 • Yun Wang

  Yun Wang

Graduate Students

 • Yu-San Yang

  Yu-San Yang

 • Wen-Chuan Hsieh

  Wen-Chuan Hsieh

 • Zane Johnson

  Zane Johnson

 • Floortje van de Poll

  Floortje van de Poll

 • Madeline Milligan

  Madeline Milligan

Postdoctoral Fellows

Alums

 • Xi Wu

 • Sok Kim

 • Ling Cai

 • Gunes Bender

 • Sunil Laxman

 • Salma Kaochar

 • Lei Shi

 • Paul Dutchak

 • Abby Plec

 • Jun Chen

 • Nick Murira

 • Mariana Martinez

 • Jessica Liu

 • Nadica Stoilova

 • Jen Liu

 • Linda Ye

 • Matthew Cline

 • Claire Klimko

 • Alice Chiang

 • Neal Liang

 • Heather McGilvery

 • Chien-Der Lee

 • Zhiguang Huang

 • Menglu Zhang

[back to top ˆ]